Menu Đóng

AI GIEO GIÓ ẮT SẼ GẶP BÃO!

1. Đừng sống á.c với người khác, vì khi gặp qu.ả b.á.o thì ăn cháo cũng g.ã.y r.ă.ng.

2. Cho đi như nào, nhận lại như thế. T.ử tế với đời, đời t.ử tế lại.

3. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Á.c q..u.ỷ vốn được tạo thành chứ không được s.i.nh ra. Sống á.c thì dễ, t.ử tế mới khó.

4. Ở hiền chưa chắc gặp lành, nhưng sống á.c ắt gặp qu.ả b.á.o.

5. Cuộc đời có v.a.y có trả, luật nhân quả không chừa một ai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *