Bio

Chào mọi người, mình là Trang! Một người bình thường thích chia sẻ những điều tích cực đến cộng đồng. Kênh của mình làm về chủ đề đọc sách và phát triển bản thân.

Hoàng Thu Cúc

Chào mọi người, Tôi là HOÀNG THU CÚC, là một Doanh nhân – Tiến Sĩ – Nhà Đào Tạo CEO Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Sơn, đồng sáng lập Công ty cổ phần quốc tế HSB.

"Một nhà diễn thuyết không nhất thiết phải biết lãnh đạo, nhưng một nhà lãnh đạo chắc chắn phải biết diễn thuyết"