Menu Đóng

KHỔNG TỬ DẠY CÁCH LÀM LÃNH ĐẠO: NHÌN THẤY QUÁ RÕ THÌ KHÔNG CÓ NGƯỜI THEO

Tử Trương, một học trò của Khổng Phu Tử, hỏi Đức Khổng Tử đạo lý về chấp chính. Khổng Phu Tử giảng: “Người quân tử trị vì dân chúng, không nên thiết lập những tiêu chuẩn quá cao. Không nên thuyết dụ nhân dân bằng những mục đích quá xa vời thực tế. Đừng c.ư.ỡ.ng ch.ế họ làm những việc mà họ không có khả năng”.

Tử Trương đáp: “Học trò thành khẩn tiếp thu giáo huấn”.

Khổng Phu Tử giảng thêm: “Trò nhất định phải nhớ, nước trong thì không có cá, người thấy nhiều thứ quá rõ ràng thì không có người theo. Ngày xưa, vương miện của các Hoàng Đế thường có các chuỗi ngọc rủ xuống che khủ kh.uôn m.ặt. Đấy là để họ không nhìn quá rõ mọi thứ. Họ trang trí cho che kín l.ỗ t.a.i để không nghe được quá nhiều điều. Một khi trong dân chúng xuất hiện y.ê.u t.ặ.c nổi dậy, vị Hoàng Đế sẽ chấn chỉnh lại tình huống”.

Trương Tử nghe xong thành khẩn nói: “Thầy giảng thật uyên thâm”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *