Menu Đóng

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Bức ảnh này phản ảnh một hiện thực xã hội cho một kiểu người hay một nhóm người, vừa phải thích ứng với nơi làm việc và doanh nghiệp họ làm việc, vừa phải đ.ấ.u tr.a.nh với khó khăn cuộc sống của chính mình. Vậy, phải làm sao để giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan này?

Đ.ầu tiên cần đối phó với sự ng.u.y h.iểm từ r.ắn. Cách tốt nhất để giải quyết r.ắn là “dùng tĩnh chế động”. M.ắ.t r.ắn thị lực rất k.ém, thói quen là thích yên tĩnh, r.ắn chỉ khi bị giật mình mới t.ấn c.ông con người. Vì vậy, nếu bạn không di chuyển, nó sẽ không c.ắ.n bạn, và bạn b.ất đ.ộng, r.ắn sẽ tự động bò đi.

Thứ hai, đừng lo lắng cây sẽ g.ãy. Nhìn kỹ bức ảnh bạn sẽ thấy, cây bị ch.ặt một nửa thân xem ra có vẻ rất ng.u.y h.iể.m nhưng nó không hề bị uốn cong, chứng tỏ nó vẫn chịu lực tốt.

Đợi r.ắn bò đi, bạn trèo lên cành cây, và lúc này chỉ có bạn và sư t.ử đọ sự kiên nhẫn.

Sư t.ử bỏ đi, bạn hoàn toàn an toàn rồi, không cần để ý đến cá sấu dưới đầm.

——————-

BỨC ẢNH TRÊN CÒN CÓ Ý NGHĨA NHƯ SAU:

– Cái cây: Chính là sự nghiệp hay có thể là doanh nghiệp của bạn, doanh nghiệp và sự nghiệp của bạn lúc nào cũng có ng.uy c.ơ bị đ.ổ v.ỡ và ph.á s.ản.

– Nước: Chính là t.ài s.ản của bạn, t.ài s.ản càng nhiều ng.uy c.ơ càng cao. Bạn có thấy bao nhiêu k.ẻ th.ù đang luôn luôn nhòm ngó bạn không?

– Cá sấu: Là những người đồng hành cùng bạn, lúc bình thường thì thân thiện với bạn; lúc ng.uy h.iểm thì sẵn sàng há to m.iệng để trực “x.ơi” bạn.

– Sư t.ử: Là những người luôn tìm những sơ hở của bạn để ă..n t.h..ị.t bạn.

– R.ắn: Là những món n.ợ của bạn, khi bạn chưa trả được n.ợ, những khoản n.ợ lúc nào cũng bên cạnh bạn, đ.e d.ọa cuộc sống của bạn.

– Những con đại bàng: Là những người bạn hờ của bạn. Khi bạn gi.à.u có, họ tung hê bạn, khi bạn khó khăn, họ quay đi luôn.

– Con người: Đó chính là bạn, vì cuộc sống bạn không thể trốn tránh mà chỉ có thể đương đ.ầu. Hay còn có thể là người chủ pháp nhân của doanh nghiệp, ai cũng có thể rời đi trừ họ, người mà nhất định phải g.á.nh v.á.c trọng trách.

– Chiếc rìu: Là năng lực của bạn hoặc là sản phẩm c.ốt lõi của doanh nghiệp, luôn mang tính duy nhất và cần thiết.

Bất kể là trong cuộc sống hay kinh doanh, đừng chờ đợi người khác c.ứu giúp mình mà chỉ có một cách: Vững l.ò.ng – C.ắ.n ch.ặt r.ăng- Kiên trì – Rèn luyện kỹ năng và bước chậm rãi để tiến lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *