Menu Đóng

TỐT QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT

1. Đừng có cái gì cũng nghĩ cho người khác. Thử hỏi khi bạn gặp khó khăn liệu có mấy người hiểu và giúp đỡ bạn?

2. Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới; bạn càng tha thứ người khác càng vô tâm; bạn càng mềm l.òng người khác càng th.am l.am.

3. Lương thiện nên đi cùng lý trí. Khi nào nên làm người tốt, và tốt với ai? Hiền lành tử tế mà không đúng người, đúng lúc chỉ nhận lại sự c.oi th.ường thay vì l.òng biết ơn.

4. Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với ai cả, chẳng qua đó đều là cái nghĩa, cái tình và có qua có lại. Bạn dành l.òng tốt của mình cho những kẻ v.ô ơ.n, thì chẳng khác nào đổ nước vào cái giếng không đáy, l.òng tốt của bạn không thể nuôi sống những th.am v.ọng th.am l.am đó.

5. Bạn khoan dung cho những kẻ b.ất nh.ân, họ sẽ dùng sự bao dung ấy để chuộc l.ợ.i.

6. Khi sự ch.â.n thành của bạn bị đánh đổi bởi sự gi.ả t.ạ.o, bạn sẽ cảm thấy đ.au l.ò.ng, và khi l.òng tốt của bạn bị đ.ánh đổi bởi sự l.ợi d.ụng, bạn sẽ thấy th.ất vọng.

7. Sự tha thứ hết lần này đến lần khác sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy rằng sự t.ổn th.ương của bạn không phải trả gi.á gì.

8. Tốt b.ụ.ng quá mức chỉ khiến người khác mặc định rằng mọi thứ bạn làm là lẽ đương nhiên. Tử tế không có nghĩa là kiên nhẫn không giới hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *