Menu Đóng

TỰ LÀM TỰ CHỊU, ĐỪNG GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI

1. Gieo nhân x.ấ.u cho người khác

Ắt nhận quả á.c về sau.

2. Nhân quả không phân trẻ gi.à

Không phân gi.àu ngh.èo, có trả có v.a.y.

3. Thích đặt điều sai trái

Rồi kh.oác l.ác cho hài

Thích nói một thành hai

Sau chẳng ai bên cạnh.

4. Đừng nghĩ x.ấ.u x.a không ai thấy

Trời cao có m.ắ.t ắt chịu ngay.

5. Gắp l.ử.a rồi bỏ t.a.y người

Tưởng rằng người n.ó.ng ai dè b.ỏ.ng ta.

6. Mi.ệ.ng đời dễ gieo th.ị ph.i

Mình làm mình chịu cớ gì trách ai.

7. Ai ơi hãy nhớ lấy lời.

T.u nhân tích đức, chớ rời khỏi tâm.

Cuộc đời dù có thăng trầm.

Biết sai nên sửa, lỗi lầm ti.ê.u t.an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *