Menu Đóng

BUÔN CHUYỆN

Ô hay chuyện của người ta

Túm năm, tụm bẩy bàn ra tán vào

Chuyện người đã tỏ được bao

Mà phán như bậc tối cao công đường?

Chuyện người ôi quá t.ầ..m th.ư.ờ.ng

Sao thấy vô lý, đ.á.ng th.ư.ơ.ng quá trời

Nhà mình chuyện đẹp ngời ngời

Chuyện người đồn thổi vạn lời nhiêu khê.

Chuyện người thật đáng tr.á.ch ch.ê

Mỗi người mỗi ý hả hê nói cười

Đâu hay vạn sự trên đời

Xoay vần luân chuyển lại r.ơi trúng mình.

Mới hay lời nói vô tình

Tam sao thất bản “vô minh” h.ạ.i người

Mỗi hoa, mỗi cảnh trên đời

Thấu hiểu, im lặng ắt thời giúp nhau.

Vô tình buôn chuyện người đ.a.u

Cười người hôm trước hôm sau người cười

Để mình – người sống đẹp tươi

Chuyện mình mình tính, chuyện người người lo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *