Menu Đóng

KHÔN NGOAN KHÔNG LẠI VỚI TRỜI

Trung thực khi ngh.èo kh.ó

Giản dị khi gi.àu có

Lịch sự khi có quyền

Im lặng khi gi.ận dữ

Nói với người hiểu chuyện

Làm việc người tận tâm

Kết thân người nhân hậu

Đối diện trước kh.ó kh.ăn

Thấy tr.anh gi.ành thì tránh

Thị phi thì làm ngơ

Thấy bất hòa làm vơi

Chỉ đến khi được mời

Ở đời sống tử tế!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *