Menu Đóng

BÀI HỌC TỪ NHÀ VÔ ĐỊCH

Tất cả chúng ta đều có lúc v.ấp ng.ã. Một số sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, một số khác thì g.ục ng.ã và không thể bước tiếp. Điều quan trọng là bạn phải đứng dậy, đừng bỏ cuộc, rồi bắt đ.ầ.u hành trình mới. Hãy bỏ ngoài t.a.i lời ph.ê b.ình và c.ười nh.ạo từ những k.ẻ quay l.ư.ng với bạn. Khi đó, bạn sẽ từng bước chạm đến vinh quang của cuộc đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *