Menu Đóng

NGƯỜI THÔNG MINH THẬT SỰ SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC BIẾT MÌNH THÔNG MINH

– Người thông minh luôn nghi ngờ. Kẻ n.g.u d.ố.t luôn chắc chắn.

– Có thật vậy không tiên s.i.nh?

– Không chắc nữa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *