Menu Đóng

Ở ĐÚNG NƠI, BẠN SẼ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CÁCH!

Một người cha nói với cậu con trai của mình: “Con đã tốt nghiệp, cha sẽ tặng cho con một chiếc xe cha đã m.ua từ nhiều năm trước… nó đã hơn 50 tuổi. Nhưng trước khi cha giao nó cho con, con hãy đưa nó đến chỗ b.á.n xe cũ xem họ trả cho con bao nhiêu”.

Người con trai đi đến bãi xe cũ, trở về báo cho cha: “Họ đề nghị trả 100 đô la vì trông nó đã qu.á đ.át”.

Người cha nói: “Con hãy đưa nó đến tiệm c.ầm đ.ồ”.

Người con trai đưa đến tiệm c.ầm đ.ồ, trở về và nói với cha: “Tiệm c.ầm đ.ồ đã đề nghị 1000 đô la vì nó là một chiếc xe rất cũ”.

Người cha tiếp tục bảo con trai đưa chiếc xe đến câu lạc bộ ô tô và cho họ xem xe.

Cậu con trai đưa xe đến câu lạc bộ, trở về và nói với cha: “Một số người ở câu lạc bộ đã đề nghị 100.000 đô la cho nó, vì nó là một chiếc Mustang Ford cổ điển và rất khó để tìm k.iếm”.

Đến lúc này, người cha mới nói với cậu con trai: “Con thấy đấy, ở đúng nơi, con sẽ được đ.á.nh gi.á đúng cách. Nếu con không được coi trọng, đừng t.ức gi.ận. Điều đó có nghĩa con chỉ đang ở sai chỗ mà thôi. Những người biết gi.á trị của con là những người đ.á.nh gi.á đúng về con. Nhớ kỹ, không bao giờ được ở một nơi mà không ai nhìn thấy gi.á trị của con”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *