Menu Đóng

CHỚ VÌ NGÃ MỘT LẦN MÀ CH.Â.N KHÔNG BƯỚC

Nếu đời trăm đ.ắ.ng nghìn c.ay

Ta đừng phó thác r.ủi may cho trời

Nếu đời là một cuộc chơi

Khi thua lúc thắng đừng rơi l.ệ s.ầu

Gượng lên ta ngẩng cao đ.ầ.u

Bước đi giữa những sắc màu thế gian

Đời dù có khó trăm n.an

Đừng nên bỏ cuộc vội vàng thoái lui

Đời dù buồn lắm ít vui

Hãy nên mạnh mẽ nhìn xuôi bằng l.òng

Đời dù n.ước m.ắt chảy ròng

Đứng lên lau l.ệ thoát vòng b.ể d.âu

Nếu đời chỉ có nỗi đ.a.u

Không ai có thể sống lâu sống dài

Nếu đời là vở kịch hài

Không tuồng b.i l.ụy thì ai xem tuồng

Nếu đời không có nỗi buồn

Làm sao trân quý những nguồn sống vui

Nhưng dù đời kh.ổ bao nhiêu

Cũng đừng gh.é.t b.ỏ hãy yêu lấy đời

Dù đời hành hạ t.ơi b.ời

Cũng đừng tr.ả đ.ũa, đừng th.ù h.ận nhau

Dù đời gây những đ.ớ.n đ.a.u

Cũng đừng m.ai m.ỉa những câu tr.ách đời

Đời là cuộn chỉ rối bời

Gỡ cho khéo nhé để đời thêm suông

Dù đời ngh.i.ệ.t ng.ã… đừng buông

Nắm t.a.y giữ để đời luôn thiện lành

Dù đời là một quả chanh

Pha nên ly nước ngọt lành… ai ơi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *