Menu Đóng

THỨ KHÓ ĐOÁN NHẤT TRÊN ĐỜI LÀ L.Ò.NG D.Ạ CON NGƯỜI

1. Con người cũng giống như đồng tiền vậy. Có tờ gi.ả, tờ thật. Có tờ r.ách, tờ lành. Tiền thật gi.ả máy còn soi được. L.ò.ng người thật – gi.ả lấy gì để soi?

2. Sống ở đời chẳng ai muốn mình trở thành người x.ấu, ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đ.ầu không hổ với người, không th.ẹn với l.òng. Thế nhưng sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai m.ặt để đổi lấy hai chữ “bình yên”.

3. Đừng bao giờ đ.á.nh gi.á cuộc sống qua 3 chữ “nhìn là biết”. Hai con m.ắt t.ầ.m th.ư.ờ.ng vẫn chưa đủ để đ.á.nh gi.á mọi thứ đâu.

4. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ “không ngờ”.

5. Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là m.ặ.t nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *