Menu Đóng

ĐỂ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC, BẠN KHÔNG CẦN MỘT CHIẾC TÚI ĐẦY TIỀN, MÀ CẦN MỘT TẤM LÒNG ĐỦ LỚN

1. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

2. L.ò.ng tốt là thứ ngôn ngữ mà người đ.i.ế.c có thể nghe và người m.ù có thể thấy.

3. Bạn luôn nghĩ mình không có gì để giúp đỡ họ cả, nhưng sự quan tâm của bạn đã là sự cho đi rất ý nghĩa rồi.

4. Khi một người ch*t đi, anh ta nắm trong t.a.y chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.

5. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.

6. L.ò.ng tốt không chỉ là hành động. Nó là thái độ, biểu cảm, cái nhìn, sự tiếp xúc. Nó là mọi thứ làm cho người khác ấm l.ò.ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *