Menu Đóng

BƠ ĐI MÀ SỐNG!

1. M.iệng là của người, t.ai là của mình

Nói hay không việc họ, nghe hay không việc mình.

2. Ch.i.m khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn im lặng, chẳng màng th.ị ph.i.

3. Trò đời lắm chuyện th.ị ph.i

Nhiều người rảnh rỗi, cứ đi buôn lời.

4. Thấy người thì cứ thích ch.ê

Bản thân cũng thế, hả hê làm gì?

5. Biết nói thì phải biết nghe

Muốn cười ch.ê trước tiên hãy ph.ê ph.á.n mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *