Menu Đóng

NẾU KHÔNG BIẾT GÌ VỀ TÔI, XIN HÃY IM LẶNG!

1. Bạn có n.ỗi đ.a.u, tôi cũng có nỗi đ.a.u. Tôi giấu đi còn bạn mang ra chia sẻ. Đừng buông lời t.ùy t.iện ph.á.n x.é.t.

2. Nếu như bạn có m.ắ.t, đừng nhìn về tôi qua m.i.ệ.ng của người khác!

3. Thử giày của tôi, đi con đường của tôi; không ng.ã thì hãy ph.á.n x.é.t.

4. Ph.á.n x.é.t giống như việc bạn chỉ t.a.y. Chỉ vào người khác nhưng thực ra 3 ng.ón chỉ về mình.

5. Sống, để không làm t.ổ.n th.ư.ơ.ng người khác, xin đừng xét đoán ai cả và luôn luôn hào phóng.

6. Ai cũng có quyền ph.á.n x.é.t, nhưng hãy là một quan toà công tâm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *