Menu Đóng

ĐỪNG CHỈ MẢI LO KIẾM TIỀN!

1. Sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng vàng bạc châu báu trên đời này chẳng thể m.u.a được sức khỏe, sự tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày.

2. Cuộc đời con người có thể vì tiền mà vào s.inh ra t.ử, cả nửa cuộc đời ai cũng mong mình có nhiều tiền tài, vật chất để có cuộc sống sung sướng. Nhưng rồi tiền tài cũng tựa như x.iềng x.ích, càng th.am l.am thì càng tự đ.à.o h.ố để ch.ô.n mình.

3. Chừng nào chúng ta càng để đồng tiền chi phối, trở thành n.ô l.ệ của đồng tiền thì chừng đó chúng ta chưa thể có được hạnh phúc.

4. Rất nhiều người dành cả tuổi trẻ, sức khỏe để k.iếm tiền, l.ao vào con đường làm việc không ngừng nghỉ với quan điểm: “Còn trẻ là còn làm việc”. Nhưng tiền k.iếm ra mà không biết tiêu xài cho bản thân thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.

5. Trên đời này, chiếc giường đắt nhất là giường b..ệ.n.h. K.iếm tiền cả đời rồi về mang đ.ố.t hết vào nằm v.iện, tiền th..u.ố.c thang thì đâu còn gì là hạnh phúc nữa.

6. Người ch*t vì tiền tài là đ.a.u kh.ổ nhất, đừng để danh vọng, tiền tài và vật chất che mờ đôi m.ắ.t, buông thả h.a.m m.uốn vô độ, cuối cùng đ.á.n.h m.ấ.t chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *