Menu Đóng

ĐỪNG BAO GIỜ LỢI DỤNG SỰ LƯƠNG THIỆN

Đừng bao giờ l.ừ.a d.ối người đối xử hết l.òng với bạn, vì không phải với ai họ cũng tốt như thế. Lỡ trễ một chuyến xe, có thể chờ chuyến sau; bỏ qua một tấm l.ò.ng ch.ân thành, có khi cả đời không thể nào gặp lại.

Cho nên xin nhớ:

Đừng bao giờ l.ợ.i d.ụng sự lương thiện;

Đừng bao giờ đ.ù.a c.ợ.t với l.òng tin;

Đừng bao giờ l.ừ.a d.ối trong tình cảm;

Đừng bao giờ phỉnh g.ạt l.òng ch.ân thành.

Nếu không, bạn sẽ vĩnh viễn đá.nh m.ất người thật sự tốt với mình, về sau cũng không thể có lại được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *