Menu Đóng

GIÁO DỤC TỐT NHẤT LÀ NÊU GƯƠNG

1. Bố mẹ c.ẩ.u thả – Con bừa bãi

2. Bố mẹ nói nhiều – Con thấy nhờn

3. Bố mẹ kêu ca – Con hay phàn nàn

4. Bố mẹ ham chơi – Con thích hưởng thụ

5. Bố mẹ to tiếng – Con c.ã.i b.ư.ớ.ng

6. Bố mẹ ch.ê b.ai – Con ph.án x.ét

7. Bố mẹ b.ố.c đ.ồ.ng – Con b.ộc ph.át

8. Bố mẹ can thiệp – Con buông bỏ

9. Bố mẹ huyễn hoặc – Con ngộ nhận

10. Bố mẹ áp đặt – Con bất cần

11. Bố mẹ tích cực – Con tự tin

12. Bố mẹ điềm đạm – Con lắng nghe

13. Bố mẹ nhún nhường – Con lễ phép

14. Bố mẹ rộng lượng – Con hiểu chuyện

15. Bố mẹ định hướng – Con tự lập

16. Bố mẹ kiên nhẫn – Con không ngại khó

17. Bố mẹ nguyên tắc – Con ý thức

18. Bố mẹ cởi mở – Con thân thiện

19. Bố mẹ khiêm tốn – Con ham học hỏi

20. Bố mẹ thông thái – Con cái thông minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *