Menu Đóng

GIÁ TRỊ CỦA NHÂN CÁCH

Bị người hiểu lầm mà không phân tr.ần, là rộng lượng. Sự việc thật gi.ả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất.

Bị người gây t.ổ.n th.ư.ơng mà không o.án tr.ách là lương thiện. Tình đời nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Bị người v.u kh.ố.ng mà không buồn gi.ận, là có t.u dưỡng. Phẩm chất tốt x.ấ.u, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường.

Ở đời nhiều khi hơn nhau không phải bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ biết xem nhẹ những việc gì.

Tấm l.ò.ng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc bạn quen biết nhiều người hay ít, mà có thể bao dung được những ai.

Người chấp nhận th.iệt th.òi sẽ không bao giờ bị th.ua th.i.ệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng.

Người nhường nhịn không hề m.ất đi tất cả. Ngoài sự tự tôn thì trước m.ắ.t bạn sẽ giữ được l.òng người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *