Menu Đóng

MẶC KỆ MIỆNG ĐỜI!

Nghe gì m.i.ệng l.ư.ỡi thế gian

Tam sao thất bản chẳng màng đúng sai

Một người sắm đến vài v.ai

Trước m.ặt cười nói, sau quay nguýt l.ư.ờm.

Yêu thì củ ấu cũng tròn

Gh.ét nhau dù tốt cũng vuông bồ hòn

Sống sao được hết người thương

Chẳng ai hoàn hảo nhờ nương tiếng đời.

Dẫu nghe cũng bỏ ngoài t.a.i

Không cần giải thích những lời gi.èm ph.a

Cười người rồi đến lượt ta

Bởi luật nhân quả chẳng tha kẻ nào.

Bình tâm giữa vạn ồn ào

Chín người mười ý sống sao cho vừa…

Tập buông đi những hơn thua

Tự mình sống chẳng cậy nhờ vào ai!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *