Menu Đóng

LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG BỎ SÓT MỘT AI

Đời vô thường ai biết trước ngày mai

Nên tốt nhất đừng ôm hoài phiền muộn.

Cứ vững vàng chơi c.a.nh b.ạ.c cuộc đời

Ngh.i.ệ.p ai tạo sau này người đó lãnh

Đừng để ý mà l.ò.ng thêm n.ặng g.ánh

Đâu đáng gì chút đ.ố k.ỵ gi.è.m ph.a.

Sống ở đời phải học cách vị tha

Ôm t.h.ù h.ậ.n chỉ mình ta là kh.ổ

Ai b.ạc b.ẽo là họ đang gieo n.ợ

Luật trả v.ay đâu chạy thoát bao giờ.

Sống đừng quên, rằng “thanh gi.ả tự thanh”

L.ò.ng trong sạch thì đâu cần giải thích

Tâm địa x.ấu s.ợ người ta b.à.i x.í.ch

Mới nhắc hoài chuyện cũ rích ngày xưa.

Hãy nhớ rằng nếu biết rõ thì thưa

Còn không rõ đừng h.ùa b.ừa như vậy

Bao uẩ.n kh.úc người ta còn che đậy

Chớ v.ạ m.i.ệ.n.g, phán chuyện như đúng rồi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *