Menu Đóng

ĐỪNG VỘI KHINH NGƯỜI

1. Nay lên voi, mai xuống c.h.ó. Đời lắm biến số, đừng ki.êu ng.ạo t.ự m.ãn, có ngày, bạn sẽ phải trả gi.á.

2. Sách hay không đ.ánh gi.á qua trang bìa. Gi.àu ngh.è.o cần phải có thời gian. Gi.à.u đến mấy mà ngồi không hưởng l.ợi cũng có ngày ngh.èo kh.ổ mà thôi.

3. Ai trong đời cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn, không một xu dính túi. Ng.h.èo một chút để biết ai là bạn, ai là bè.

4. Không nên đ.ánh gi.á người khác tốt x.ấu thế nào, bởi vì t.ốt x.ấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn.

5. Đừng t.ự m.ãn quá sớm. Bạn chỉ là những hạt cát trong sa mạc, những ngôi sao nhỏ bé trong bầu trời rộng lớn mà thôi.

6. Thế giới luôn thay đổi, con người cũng luôn đổi thay. Đừng có chút thành quả đã dương dương tự đắc, ngủ quên trên ch.iến thắng khi cả xã hội luôn tiến về phía trước.

7. Muốn cuộc đời tốt đẹp, hãy giảm bớt “cái tôi” cao ng.ạo và sự kh.i.nh thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *