Menu Đóng

NGƯỜI KHÔN NÓI ÍT NHƯNG HIỂU NHIỀU

1. Hoa thơm ai chẳng nâng niu

Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề.

2. Hoa thơm ai dễ b.ỏ r.ơ.i

Người khôn ai nỡ n.ặ.ng l.ờ.i với ai.

3. Sông sâu sào ngắn khôn dò

Người khôn ít nói, khôn đo tấc l.ò.ng.

4. Kim vàng ai nỡ uốn câu

Người khôn ai nỡ nói nhau n.ặ.ng l.ờ.i.

5. Khôn ngoan tính trọn mọi bề

Chẳng cho ai lận, chẳng hề lận ai.

6. Người khôn nói ít, nghe nhiều

Lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *