Menu Đóng

NHÂN SINH THẾ ĐÓ

Nhiều người th.i.ếu tính nhân từ

Đ.a đ.oan đ.ố k.ỵ, khư khư ý mình

Mà không chịu hiểu nhân sinh

Nhân nào quả nấy, đừng kh.i.nh luật trời.

Nhân sinh tính lãi thu lời

Hơn th.ua được m.ất, xa rời tình thương

Quên đời sống k.i.ếp vô thường

Là do t.ạ.o nghi.ệ.p, nên vương kh.ổ s.ầu.

Nhiều người ph.ản bạn kh.inh bè

Ăn cháo đ.á bát, ngh.i.ệp đ.è nặng v.ai

L.ò.ng chưa g.i.ác ng.ộ Như Lai

Do mình k.ém phước, không ai h.ạ.i mình.

Đời người v.ất v.ả m.ưu s.i.nh

Nhân lành giống tốt, vị tình thiện t.âm

Đừng vương vấn mãi m.ê lầm

Quay về bến giác, th.ân t.âm an tường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *