Menu Đóng

TIỀN CỦA CHỚ KHOE, CÔNG TRẠNG CHỚ KIÊU

1. Ai ơi chớ vội kh.o.e mình,

Thiên hạ lắm kẻ tài tình hơn ta

Ai ơi chớ vội kh.oe mình,

Dễ mà bưng kín m.i.ệ.ng bình được sao.

2. Đành rằng có của thì mừng

Đem thân đi ở thì đừng kh.o.e kh.o.ang.

3. Nhún nhường quý trọng biết bao

Kh.o.e kh.o.a.ng k.iêu ng.ạo ai nào có ưa.

4. Ra đường m.i.ệ.ng rộng nghênh ngang

Về nhà rón rén vác nồi sang xin.

5. Hay quần, hay áo, hay hơi

Mà chẳng hay người là của b.ỏ đ.i.

6. Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn

Ăn ở có nhân, mười phần chẳng khó.

7. Gi.à.u nhân nghĩa hãy giữ cho gi.à.u

Khó t.iề.n b.ạc chớ cho rằng khó.

Tài năng do trời cho, hãy khiêm tốn. Danh vọng do người khác cho, hãy biết ơn. Tính t.ự ph.ụ do tự ta cho, hãy cẩn thận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *