Menu Đóng

Ở ĐỜI CÓ V.AY CÓ TRẢ

1. Trắng t.a.y mới biết thăng trầm

Nhìn ra bè bạn ai thân ai t.h.ù.

2. Ai b.ạc b.ẽo là đang gieo n.ợ

Luật nhân quả đâu chạy thoát bao giờ.

3. Bằng hữu sướng kh.ổ đã từng

Ngày mai sung túc chớ đừng quên nhau.

4. Ở đời nhân nghĩa trước sau

Bên nhau chia ngọt bên nhau sẻ bùi.

5. V.ô ơ.n thì được mấy hồi

Nhân nghĩa quên hết rồi sẽ trắng t.a.y.

6. H.o.ạ.n n.ạ.n thì ngỡ người dưng

Mai này qua khó thì đừng anh em.

NGƯỜI KHÔN NGOAN PHẢI BIẾT: CHỌN BẠN MÀ CHƠI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *